Jaká je funkce odvzdušňovacího potrubí v motorech?

Odvzdušňovací potrubí umožňuje spalovacímu motoru odvzdušňovat tlak klikové skříně z motoru. Je to vlastně odvzdušňovací potrubí.

Nazývá se také ventilační trubka klikové skříně

Odvzdušněním tlaku z klikové skříně mohou pístní kroužky motoru těsněji přiléhat ke stěnám válce. To poskytuje lepší kompresi a podporuje nižší spotřebu oleje a vyšší výkon.

Tato trubka je často připevněna k víku ventilu a je často považována za místo, kde se nalévá olej do motoru.

Odvzdušňovací potrubí bude obsahovat papírový filtr, který je navržen tak, aby zachytil jakýkoli únik oleje, ke kterému může dojít. Když se klikový hřídel a písty otáčejí uvnitř bloku motoru, je do motoru vháněno velké množství vzduchu. Spalovací motor není ve skutečnosti nic jiného než vzduchové čerpadlo. Pokud by uvnitř motoru zůstal vzduch, olej by se zpěnil a ztratil by své mazací vlastnosti. Vzduch by se také musel snažit uniknout ven z motoru, protože vytvářel tlak.

Bez větracího otvoru by se nahromaděný vzduch pokusil uniknout kolem pístů prosakováním kolem pístních kroužků. To by způsobilo drastickou ztrátu komprese a výkonu.

pic kredity:

Bing