Jaké jsou šance a důvody exploze motocyklu?

Obvykle se to neděje jen samo od sebe. Kolo nemůže nikdy samovolně spalovat samo bez zásahu vnějších nutkání.

Výbuch je velmi nepravděpodobný, pokud člověk neotevře palivovou nádrž a nepokusí se ji zapálit. Dokud se tak nestane, motorka prostě nemůže explodovat.

Stará kola používala pro nádrže velmi tenký kovový plech, který vítal rez. Pokud k tomu dojde, je pravděpodobné, že se tank vznítí. Ale nanejvýš nepravděpodobné, že dojde k výbuchu.

Z nedbalosti je možné něco podobného výbuchu nebo něco tak smrtelného jako výbuch.

Pokud je v olejové vaně motocyklu nízká hladina oleje a pokud jezdec na problém nedbá, píst motocyklu by byl na pokraji rozpínání, protože kovy mají tendenci se rozpínat kvůli teplu. Protože neexistuje žádný olej, který by usnadňoval mazání, píst by se do určitého bodu roztáhl a motor by se zadřel. Když k tomu dojde, zadní kolo se okamžitě zablokuje a způsobí velmi katastrofální události. Dojde k mírnému výbuchu s vybuchujícími částmi motoru.

Pokud vím, jsou to věci podobné výbuchům, ke kterým může dojít na kole.

Všechno nejlepší.