Jaký je problém, když se motocykl nenabíjí?

Tolik potenciálních problémů

  • Mrtvá baterie, sundejte ji z motocyklu a zkontrolujte, zda se bude nabíjet a udržet nabití.
  • Spálená pojistka, zkontroloval jste je všechny.
  • Špatný alternátor neprodukuje dostatek / žádný náboj.
  • Špatný regulátor / usměrňovač způsobující nadměrné nebo nedostatečné nabití.
  • Záhada krátká někde na tkalcovském stavu a způsobující neustálý odtok, i když je vypnuté zapalování.
  • Špatné uzemnění.

Jeho nenabíjení je široký problém s mnoha potenciálními příčinami.