Jaký je to pocit, když vás na motocyklu srazí auto?

Slyšel jsem výmluvné pískání pneumatik za sebou a cítil jsem, jak se mi zadek zvrací. Nebyl jsem si jistý, co přijde, ale byl jsem si jist, že to nebude dobré.

Potom jsem cítil, že mě něco zasáhlo. Řídítka mi vyletěla z rukou. Uvědomil jsem si, že jsem ležel na sedadle a někde mě poháněli. Doufal jsem, že to není do jiného auta.

Cítil jsem, jak motorka spadne a vyletí pode mnou. Cítil jsem, že jsem narazil na chodník, odrazil jsem od něj helmu a pak se všechno otočilo. Zastavil jsem se a zaplavila mě vlna adrenalinu. Odolal jsem nutkání okamžitě vstát, místo toho jsem opatrně pohyboval rukama a nohama, hledal záchvaty bolesti a omezený pohyb, který by signalizoval zlom.

Jakmile jsem si byl jist, že nemám větší zranění, posadil jsem se. Byl jsem nejistý a začínal jsem být opravdu naštvaný. To kolo se mi líbilo. A leželo to na rameni a chyběla část krytu. Přinejmenším se to nerozhořelo jako naposledy.

Potom jsem vstal a šel zkontrolovat svého přítele na druhém rameni. Jeho kolo bylo více rozbité než moje. Jak jsem šel, všiml jsem si, že kulhám, a bolest v noze začala být znatelnější.

Můj přítel seděl a nevykazoval známky velkého poškození, takže jsem se cítil trochu lépe. Otočil jsem se a všiml si řidiče, který nás zasáhl. Všiml jsem si, že má na sobě jen šortky a neonově zelené ponožky.

Pak jsem šel vypnout zapalování na kole a čekal na policii. Když se objevili, musel jsem bojovat s nutkáním zmrdat kretén, když řekl hlídači dálnice „Neviděl jsem je, byl jsem vyrušen ...“