Jaký je účinek uvolněného lanka spojky v motoru kola?

„Drátem“ předpokládám, že mluvíte o mechanicky ovládaném lankovém uvolnění spojky. Stisknutím páčky spojky zatáhnete za lanko, které zatáhne za uvolňovací mechanismus spojky, aby se spojka uvolnila. Pokud je lanko nesprávně seřízeno příliš uvolněně, bude v páce spojky příliš velká vůle, aby se úplně aktivoval uvolňovací mechanismus, aby se spojka uvolnila. To způsobí, že se spojka bude táhnout, což způsobí napnutí převodových stupňů a řadicí páky. To by mohlo ztěžovat řazení. Nebo nechte kolo zatáhnout, když je zařazen rychlostní stupeň z neutrálu. Na druhou stranu, pokud je lanko spojky seřízeno příliš těsně, uvolňovací mechanismus spojky nebude zcela uvolněn. To může způsobit prokluzování spojky.