Je „přizpůsobení otáček“ jediným a správným způsobem, jak na motocyklu podřadit nižší rychlostní stupeň?

Srovnávání otáček je zdravý způsob, jak udržovat převodovku v dobrém stavu, když přeřazujete z vyšších otáček dolů.

vaše převodovka může snadno podřazovat při nízkých otáčkách. Jak rpms stoupají, rychlostní stupně se otáčejí rychleji, a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se budou proti sobě chlubit, pokud nebudou správně přepnuty kvůli rozdílu v otáčkách.

BLIP-SHIFT-THROTTLE