Je Seafoam dobrou přísadou do všech benzínových motorů?

Vaše otázka ponechává velký prostor pro interpretaci.

Seafoam je vynikající jako stabilizátor paliva. Nemůžete pokazit nalití „gluka nebo dvou“ do galonu plynu, to znamená čtyřtakt, který chvíli sedí. Nebo do 2dobého předmíchaného paliva. 2taktní pre-mix jde na jih rychleji než běžný plyn. Seafoam vám poskytuje větší okno použitelnosti u obou typů paliv.

Seafoam jako čistič sacharidů ... No, mohlo by to jít skvěle, nebo by to mohlo jít do pekla v košíku na ruce. Všechno záleží .. Pokud je problémem omezený port v carb, dobře, pokud Seafoam zlomí kus surové hmoty, je to skvělé! Pokud však Seafoam praskne, ztratí a uvízne v menším otvoru ... no, ne tak skvěle. Někteří lidé si myslí, že čištění sacharidů je něco, co děláte zvenčí. To nemohlo být dále od pravdy. Nezáleží na tom, jak znečištěný je sacharid na vnější straně. Pro motor jsou důležité průchody na vnitřní straně sacharidů, kterými plyn proudí. Pokud je to možné, čištění Seafoam v plynu je to, co čistí vnitřní průchody sacharidů.

Seafoam může vyčistit ucpání vnitřního karburátoru, pouze pokud ním může protékat., Pokud může protékat kolem / přes ucpání, rozpustit ho, dobře, pokud ne .. Pokud je ucpání 100%, Seafoam nemůže dostat se, nebo skrz to, rozpustit to.

Možná jste viděli videa lidí, kteří vypouštěli Seafoam do sacího potrubí, aby „horkě nasákli“ spalovací komory motoru. To je zásadně jiné, než když ho před výměnou oleje dáte do plynu nebo motorového oleje. Účelem úpravy spalovací komory za horka je zbavit uhlík spalovací komory, neřešit problémy s kouřením nebo palivovou směsí.

Seafoam není univerzální oprava, je to náplast, která vám může vylepšit běh věcí, dokud nebudete mít příležitost své sacharidy správně opravit. Pokud vám Seafoam prozatím zajistí lepší chod nebo správný chod, znamená to, že jste si vypůjčili nějaký čas, aby byly vaše sacharidy správně opraveny. Ultrazvukový čistič součástí by měl být na vašem seznamu „úkolů“.

Nic neopraví Effina zlomeného ... Nic.

Při použití v rámci jeho konstrukčních a infrastrukturních parametrů říká, co dělá, a dělá, co říká.

Není to „záchrana v plechovce“, v lepším případě je to „odklad řádné údržby“, v plechovce. Je to takové jaké to je ..