Je v pořádku po demontáži znovu použít ložiska kol motocyklu?

Závisí to na jejich stavu, když jste je skutečně odstranili a zda jste je při odstraňování poškodili?

Pokud jsou poměrně nové a při extrakci jste je nepoškodili, měli by být v pořádku.

Snadný test je vložíte zpět, zvedněte kolo a zkontrolujte, zda nedochází k bočnímu pohybu kola, a to pokusem o ruční posunutí kola ze strany na stranu. Cílem je v zásadě zjistit, zda máte vratké kolo! Pokud ložiska kol vykazují pohyb do strany, je třeba je vyměnit. Měly by být bočně pevné a volné ve směru otáčení.