Je volná hra s plynem u motocyklů nezbytná?

Není to nutné, je to povinné pro vaši vlastní bezpečnost.

Existují dva hlavní důvody, proč to potřebujete:

  1. Nic, co je neustále v napětí, nevydrží z dlouhodobého hlediska

    Pokud na svém kabelu neumožníte nějakou hru zdarma, bude to vždy napjaté.

    Toto konstantní napětí znamená, že váš kabel bude vyžadovat výměnu před kabelem, který má povinnou volnou hru.

  2. Funguje to jako bezpečnostní síť

    Pokud je kabel napnutý, minimální pohyb škrticí klapky vynutí odpověď motoru, což znamená, že bude bez vyrovnávací paměti mezi zatlačením / uvolněním plynu a odpovídající odpovědí motoru.

    S tímto vědomím můžete pochopit, jak náraz, rychlost, díra na silnici, dokonce i když nastavíte ruku na plyn, může způsobit reakci motoru, na kterou nejste připraveni.

Podívejte se na svůj manuál, často ověřujte, zda je kabel volný, a jak jste na tom, nezapomeňte také namazat kabel.

Jízda v bezpečí!


Původní otázka: Je volná hra s plynem u motocyklů nezbytná?