Pokud vyjmu baterii motocyklu a spojím dva kladné a záporné vodiče dohromady, co se stane?

Baterie nebo kolo?

Pokud propojíte svorky baterie dohromady, dostanete hlasitou jasnou jiskru. Můžete to použít pro svařování zezadu i mimo něj.

Pokud spojíte dva terminály na kole, nic se nestane. Neexistuje nic, co by generovalo elektřinu a co by protékalo obvodem.

Na druhou stranu, pokud máte starší kolo, můžete vyjmout baterii, když běžela, pokud jste měli bypass, abyste udrželi okruh neporušený. Kolo by stále běželo a pravděpodobně by shořelo regulátor, protože by se čerpadla reg / rec nabíjely do baterie po změně z AC na DC. Bez baterie musí rozptýlit vše, co je do ní vloženo, jako teplo.

Pokud to shoří, pak se kolo zastaví, běží na DC