Potřebujete vědět, jak svařovat při přestavbě motocyklu?

Pomáhá to mít při přestavbě svařovací dovednosti, protože „čím je motocykl starší“, tím je pravděpodobnější, že vznikly trhliny, které nyní vnitřně zrezivěly a narušily integritu (a tím i pevnost) svaru. Rám z hliníkové slitiny samozřejmě nebude rezivět, ale svary mohou stále praskat a zeslabovat rám. „Svařování hliníku“ je však speciální dovednost, která vyžaduje VELKÉ zkušenosti a jen málokdo ji vyvine. Pokud vaše „přestavba“ vyžaduje, abyste upravili Rám, bude samozřejmě vyžadováno „svařování“ a je na VY, abyste určili, zda jste schopni nebo ne. Pamatujte, že rám je kostra a struktura vašeho kola, a pokud nedrží pohromadě při rychlostech na dálnici, může to být nehoda, ze které nikdy neodejdete!