Proč se přípony „motocykl“ a „kolo“ vyslovují odlišně?

Jednoslabičná předpona „bi“ nese primární slovní přízvuk, a tak se zmenší důraz na první „slabiku“ slabiky a jak se sníží přízvuk, sníží se i samohláska. To by bylo také s „tříkolkou“.

Ale u „motocyklu“ nebo „jednokolky“ je primární slovo důraz na první slabice předpony. Druhá slabika předpony je nepřízvučná a slabika, která za ní následuje (první slabika „cyklu“), může obsahovat stres a samohláska zůstává „silná“.

Mohli bychom vymyslet pár slov a pravidlo by stále platilo. Pokud je „tencycle“ desetkolové vozidlo a tatercycle je vozidlo pro přepravu brambor, je tencycle vyslovován analogicky s jízdním kolem a tatercycle jako motocykl.

Jedná se o proces související s „tříslabičným laxováním“, při kterém je koncová samohláska v kořenovém slovu redukována, když je připojena přípona o dvou slabikách. Například „božský“ → „božství“, „hluboký“ → „hluboký“, „světský“ → „vulgární výraz“.