Jak funguje hlavní spojkový válec?

Stejné jako hlavní brzdový válec.

Když sešlápnete pedál, píst v hlavním válci se pohybuje a přenáší tuto sílu prostřednictvím hydraulické kapaliny v systému na pomocný válec spojky (nebo brzdové třmeny v případě tohoto systému).

Válec s otrokem tlačí svůj píst na uvolňovací ložisko spojky, které tlačí na mechanismus, aby uvolnil a odpojil spojkový kotouč od setrvačníku motoru.