Jak vyhořet na kole

Předpokládejme, že máte kolo, které má dostatek energie na vyhoření ..... toho dosáhnete podržením přední brzdy na TVRDÉ ..... při obkročení motocyklu pevně položte nohy na zem, udržujte svoji váhu VYPNĚTE sedadlo, poté otáčejte motorem a vyklopte spojku, zatímco budete stále držet přední brzdu. To by mělo vést k vyhoření, když stojíte na místě.
Chcete-li pokračovat ve vyhoření a vzlétnout, jednoduše se posaďte, uvolněte přední brzdu a přidržte se, proti řízení, když se kolo snaží jít jedním nebo druhým směrem (a bude!). Při akceleraci udržujte plyn široce otevřený a měli byste být schopni „položit záplatu“ (udělat po silnici velký černý pruh gumy).
Teď ..... když už jsem to všechno řekl, nemyslím si, že vyhoření je za všech okolností dobrý nápad. Vyhoření je velmi těžké pro váš motor, pneumatiku, řetěz nebo řemen a může způsobit katastrofu pro vás i pro kohokoli jiného v okolí, pokud se vám stroj dostane pryč. Viděl jsem, že se to stalo. Také jsem viděl prasknutí pásů a řetězů a zadření motorů během „vyhoření“.