Jaký je rozdíl mezi paralelním dvojitým a řadovým dvouválcovým motorem v motocyklech?

Jak naznačuje obrázek, můžete vidět rozdíl mezi středy smrti obou pístů v uspořádání. U paralelního dvojčete oba písty dosáhnou stejných středisek smrti současně, zatímco u inline dvojčat budou oba písty v protilehlých středech smrti na začátku nebo na konci mrtvice.

Oba typy konfigurací se liší od úhlu klikového hřídele. U paralelního dvojčete, kde se písty pohybují současně nahoru a dolů, je úhel klikového hřídele 360 ​​stupňů, zatímco řadové dvojče se střídavě se pohybujícími písty je úhel klikového hřídele 180 stupňů. Hlavní výhodou 360 ° klikového hřídele (paralelní dvojče) je, že pro oba válce lze použít jeden karburátor, pro různé válce není potřeba samostatný systém zapalování. Jednou z hlavních nevýhod jsou však silné vibrace. Vložená dvojčata se 180 ° klikovým hřídelem mají tendenci rušit vibrace pohybem pístů v opačných směrech, ale kvůli nepravidelnému časování zapalování vytvářejí impulsy střelby další vibrace. Pro válce musí existovat dva různé systémy přívodu paliva a musí být použit samostatný systém zapalování.

Snad to pomůže.