Je řadicí rychlost na manuálním motocyklu podobná jako na manuálním automobilu?

Podobně - Ano, v tom je třeba koordinovat reakci spojky / plynu v okamžiku změny rychlostního stupně.

Jak uvedly další odpovědi, místo toho, aby byl vzor změny „H“, mají motorky v automobilu pouze přímý pohyb řazení nahoru a dolů.

Také můžete ignorovat rady, že musíte při jízdě dolů zařadit každý rychlostní stupeň skrz „skříňku …… .. snadno se naučí přeřadit z 5. na 2. místo, aniž byste museli zařadit další rychlostní stupně.

Stejně jako špička ………. Nezpomalujte s převody - použijte brzdy. K tomu tam jsou.

Snažte se nebrzdit v zatáčkách a brzdit v přímém směru, než se dostanete do zatáčky, jinak by přenos hmotnosti mohl kolo nevyvážit.

Stejně jako u závodění je nejlepší v zatáčce „pomalu dovnitř - rychle ven!“ Před zatáčkou nebo zatáčkou buďte správnou rychlostí a správným rychlostním stupněm.

Přeji vám mnoho šťastných let bez nehod s vaší novou přepravou !!