Který střídavý motor je nejlepší pro vysoce výkonný elektrický motocykl?

Nejlepší je 3fázový SRIM.

Máme dva typy střídavých motorů a většinou dáváme přednost třífázovým motorům, protože produkují rotující magnetické pole,

  1. Indukční motory a
  2. Synchronní motory

Synchronní motory produkují vysoký výkon s nízký rychlost a náklady na ni jsou maximální ve srovnání s indukčními motory pro stejné vzrušení a hodnocení.

Takže zejména indukční motor Sací kroužek indukční motor je preferován pro aplikace s vysokým výkonem, protože zátěž je vysoký v setrvačnosti kola je více, aby se tato setrvačnost poháněla, měl by být počáteční moment větší a což je dobré pro indukční motor s kluzným kroužkem.