Proč nefunguje akcelerátor na mém motocyklu? Jak to lze opravit?

Nikdo na tuto otázku nemůže odpovědět ničím jiným než divokým odhadem.

Co znamená „nefunguje“? Nehýbá se vůbec? Pohybuje se a nemá žádný účinek? Spadlo to úplně?

Běžné důvody pro problémy s akcelerátorem jsou:

  • Poškozený nebo zaseknutý kabel
  • Zlomená nebo zablokovaná škrticí klapka
  • Zlomený nebo zablokovaný karburátor
  • Špinavé karburátory
  • Poškozený nebo znečištěný spoj karburátoru
  • Problémy se systémem vstřikování paliva
  • Problémy se zapalovacím systémem
  • Elektrické poruchy

Vážně, neexistuje způsob, jak to vědět. Neposkytli jste žádné informace.