Jak vypustit vodu z karburátoru

Obecně lze karburátor považovat za poslední součást palivového systému. Vaše otázka zní: vypouštění vody je druhořadé než „jak se voda dostala do karburátoru?“

Vaše otázka jako první - účelem karburátoru je rozprašovat kapalný benzín vzduchem protékajícím hrdlem karburátoru. Kapalný benzín je čerpán do karburátoru a vystupuje benzín / vzduch. Pokud je voda UVNITŘ karburátoru, musela být čerpána palivovým potrubím. Praktickým postupem pro odstranění vody je demontáž karburátoru a vyčištění a vysušení všech vnitřních průchodů a oddílů. Toho se obvykle dosáhne odstraněním karburátoru z motoru a demontáží karburátoru na pracovním stole. Trysky, plováky, páky, hřídele a klapky jsou zkontrolovány, poté vyčištěny rozpouštědlem a sušeny vzduchem nebo foukáním stlačeným vzduchem.

Veškeré práce na vypouštění vody z karburátoru budou zbytečné, pokud neodstraníte zdroj vody; pravděpodobně benzín.