U motocyklů má převodovka 2 nebo více typů. Existují motocykly, které mají všechny rychlostní stupně, ty s 1 dolů 5 nahoru a ty se všemi nahoru. Jaký je konkrétní název pro každý typ? Co je konstantní síť?

Vlastně popisujete dva směny, ne dva přenosy. Vzorec řazení jakékoli převodovky můžete obrátit z polohy zcela nahoru na celou dolů pouhým převrácením řadicí páky vzhůru nohama (kde se řadicí páka spojuje s převodovkou). Poté, když sešlápnete řadicí páku, dojde k opačnému chodu převodovky než dříve.

AFAIK, konstantní síť znamená, že rychlostní stupně převodovky postrádají synchronizační kroužek. Myslím si, že nedostatek synchronizace není problémem u menších motocyklů, protože tyto převodovky mají mnohem menší setrvačnost než auto / nákladní automobil, takže rychlostní stupně nemusí být „synchronizovány“, než jim zapadnou zuby (zvláště důležité při řazení dolů) na nízký rychlostní stupeň). Nebyl bych překvapen, kdyby větší kola do mají synchronizované přenosy, ale nevím, jestli ano.