Jaký je rozdíl mezi ABS a non-ABS motocyklem?

Představte si situaci, kdy jedete na kole a prudce zabrzdíte, abyste zabránili přechodu chodce přes silnici. Následuje očekávaný rozdíl.

Jízdní kola bez ABS - Čím tvrdší brzdíte, tím vyšší je tendence k zablokování / smyku kola. Pokud se vaše zadní kolo zaaretuje, motocykl se uchytí a možná vyvedete rovnováhu. Stále však můžete být schopni odvrátit se od chodce a zabránit kolizi a dokonce můžete znovu získat rovnováhu. Pokud se však vaše přední kolo zablokuje, ztratíte řiditelnost a nebudete moci řídit směr, pokud vaše kolo a nakonec může vést ke kolizi. Výše uvedené scénáře se mohou objevit z toho důvodu, že jste prudce zabrzdili (panická brzda) a načerpali dostatek hydraulických brzdových kapalin pod vysokým tlakem na disky, což způsobilo zablokování kol a smyk.

Jízdní kola s ABS - Modul ABS se primárně skládá ze sestavy motor-čerpadlo k regulaci průtoku hydraulické kapaliny k brzdám. Regulace probíhá prostřednictvím softwarové logiky. Když panic řidič zabrzdí, dokáže software ABS vycítit, kdy mají kola tendenci se zablokovat. Sestava motor - čerpadlo pak reguluje průtok kapaliny tak, aby se optimálně udržoval tlak na disku (v cyklech zvyšujícího se a snižujícího se tlaku), aby bylo dosaženo účinného brzdění, aniž by došlo k zablokování kol. Tím je zajištěna řiditelnost a jezdec není nikdy v nerovnováze, a tak se vyhne kolizi.