Je řízení při jízdě na motocyklu bezpečné při vysoké rychlosti?

Proti řízení je jediný způsob, jak přimět motocykl zatočit, a to i při vysoké rychlosti.

Motocykl chce zůstat ve vzpřímené poloze a jet rovně. Chcete-li, aby se to otočilo, musíte to vyvážit. Proti řízení. Existují tři způsoby, jak toho dosáhnout.

Na cestovním kole udržíte tělo v jedné linii s motocyklem a zatlačíte na rukojeť ve směru zatáčky a zatáhnete za opačný úchop.

Na sportovním kole myslete na své paže a řídítka jako na tři strany trojúhelníku. Posunutí váhy doleva způsobí, že zatlačíte na rukojeť levé ruky a zatáhnete doprava. Nakloňte se dále a motorka se zatočí těžší. Pokud to děláte správně, vaše hlava bude mimo středovou čáru kola.

Na prašném kole držte tělo vzpřímené a nechte kolo, aby se pohybovalo pod vámi. Používáte paže více než k posouvání váhy. Když stojíte, můžete svou váhu přesunout na kolíky, aby se dosáhlo rovnováhy, ale ve stoje je otáčení o něco těžší.

Google „Motocyklové nehody Mulholland Drive“ uvádí příklady, jak to nedělat.